ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
  • Termin składania ofert: 2019-05-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 539849-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IPU

materiały

SIWZ 311

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 311

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 311

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie nr 510126931-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?