ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
  • Termin składania ofert: 2019-04-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dokumentacja

IPU.

Druki edytowalne

Opis

Rysunki

Załącznik nr 1 Wytyczne Rozbudowa DW449 Ostrzeszów - Ostrzeszów Pustkowie

Załącznik nr 2 Tabela opracowań DW449 Ostrzeszów - Ostrzeszów Pustkowie

Załącznik nr 3 Plan orientacyjny

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 449 Ostrzeszow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 449

Informacja o zawartej umowie

ozu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?