ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-12
  • Termin składania ofert: 2019-04-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 186

IPU chodnik

MAPA ZASADNICZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIAR ROBÓT

SST

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Formularze edytowalne

WZORY PROTOKOLY .ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi

Informacja

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?