ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
  • Termin składania ofert: 2019-03-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo 447

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 447

Istotne dla Stron Postanowienia

OPIS TECH REMONT 447 CHLEWO GRABÓW NAD PROSNĄ

Część rysunkowa

SST REMONT NAW 447 CHLEWO-GRABÓW NAD PROSNĄ NIEAKTUALNA

TER PRZEDMIAR REMONT 447 CHLEWO-GRABÓW NAD PROSNĄ.ZIP

TER POMOCNICZA REMONT 447 CHLEWO GRABÓW NAD PROSNĄ

Formularze edytowalne

WZORY PROTOKOLY 162.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi

SST REMONT NAW 447 CHLEWO-GRABÓW NAD PROSNĄ - zmienione

Odpowiedzi 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 447

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 447

Informacja o zawartej umowie

ozu z nr

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?