ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
  • Termin składania ofert: 2019-03-06 11:00:00

Opis zamówienia

dokumentacja

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie po publikacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 160

Istotne Postanowienia Umowy

FORMULARZE

wzory protokoły WRPO

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

załączniki do odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert 160

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 89

Informacja o zawartej umowie

OZU 61

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?