ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-15
  • Termin składania ofert: 2019-03-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

formularze

materiały

modyfikacja SIWZ Bugaj-Kozubiec

WZORY PROTOKOLY 160.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania do SIWZ

odpowiedzi na pytania 27.02.19

odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 441

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 441

Informacja o zawartej umowie

OZU nr 510064324-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?