ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
  • Termin składania ofert: 2019-03-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Formularze

Projekt DW 186

IPU konserwacja

WZORY PROTOKOLY.ZIP

SIWZ

modyfikacja SIWZ konserwacja

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

uakt D.05.03.05 zał do odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?