ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2019-02-08
  • Termin składania ofert: 2019-02-20 09:00:00

Opis zamówienia

n

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie uzp

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA masa na zimno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz masa na zimno - nieaktualny

siwz masa na zimno zmiana terminu otwarcia ofert

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania masa na zimno

S20C-419021314390 treść aprobaty

odpowiedzi na pytania II

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf dostawa masy na zimno

Zmiana ogłoszenia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU dostawa masy na zimno

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?