ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2015-05-27
  • Termin składania ofert: 2015-06-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ-Instalacja-C.O.2

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Remont wew. instalacji C.O. Międzychód

Inne informacje

Wzór umowy

Rysunki

Rysunki 1

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?