ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG WOJEWÓDZKICH
Stan-
dard
Opis warunków ruchu
 jezdni
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1
2
3
4
II
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny - 4 godz.
 • błoto pośniegowe - 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • gołoledź - 3 godz.
 • szron - 3 godz.
 • szadź - 3 godz.
 • pośniegowa - 4 godz.
 • lodowica - 4 godz.
III
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odc. o pochyleniu > 4 %
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez R.D.W.
 • luźny - 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • zaspy, języki śnieżne
lokalnie - 6 godz.
 • utrudnienie dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź - 5 godz.
 • szron - 5 godz.
 • szadź - 5 godz.
 • pośniegowa - 6 godz.
 • lodowica - 6 godz.
IV
Jak wyżej
 • luźny - 8 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • języki śnieżne występują
 • zaspy - do 8 godz.
 • Dopuszcza się przerwy   w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.
- pośniegowa - 10 godz.
- lodowica - 8 godz.
V
Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny - 16 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • nabój śnieżny występuje
 • zaspy występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź - 8 godz.
 • pośniegowa

 

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?