ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na sezony 2022/2026

Stan-
dard
Opis warunków ruchu na jezdni Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
    Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
II Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny – 4 godz.
 • błoto pośniegowe – 6 godz.
 • zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu
 • gołoledź – 3 godz.
 • szron – 3 godz.
 • szadź – 3 godz.
 • pośniegowa – 4 godz.
 • lodowica – 4 godz.
II A Jak wyżej
 • luźny – 6 godz.
 • błoto pośniegowe – 8 godz.
 • zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu
 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • szadź – 5 godz.
 • pośniegowa – 6 godz.
 • lodowica – 6 godz.
III

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na:

 • obszarach zabudowanych w obrębie tablic D-42 i D-43;
 • skrzyżowaniach z drogami;
 • skrzyżowaniach z koleją – odc. o pochyleniu > 4 %;
 • przystankach autobusowych;
 • innych miejscach ustalonych przez RDW
 • luźny – 6 godz.
 • zajeżdżony – występuje
 • zaspy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz.
 • utrudnienie dla samochodów osobowych
w miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • szadź – 5 godz.
 • pośniegowa – 6 godz.
 • lodowica – 6 godz.
IV Jak wyżej
 • luźny – 8 godz.
 • zajeżdżony – występuje
 • języki śnieżne – występują
 • zaspy – do 8 godz.
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

w miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.
 • lodowica – 8 godz.
V Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny – 16 godz.
 • zajeżdżony – występuje
 • nabój śnieżny – występuje
 • zaspy – występują do 24 godz.
 • dopuszcza się przerwy komunikacji do 24 godz.
w miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?