ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. kontaktów z mediami i PR - umowa na czas zastępstwa

Miejsce pracy: Poznań

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, public relations, filologia polska, politologia, socjologia, marketing,
 2. umiejętność tworzenia materiałów informacyjnych dla różnych odbiorców,
 3. umiejętność zamieszczania treści na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 4. dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel),
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku ds. Public Relations,
 2. umiejętność obsługi wydarzeń medialnych, w tym m.in. konferencji prasowych,
 3. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, administracji drogowej, innej publicznej,
 4. znajomość rynku mediów w Wielkopolsce,
 5. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 6. znajomość Ustawy prawo prasowe,
 7. znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 8. znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 9. znajomość Ustawy o drogach publicznych.

Podstawowe obowiązki:

 1. przygotowywanie treści/materiałów wykorzystywanych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (artykuły, wywiady, komunikaty, prezentacje, pisma, serwisy internetowe),
 2. kształtowanie wizerunku firmy poprzez kontakty z mediami, szczególnie lokalnymi,
 3. organizowanie wydarzeń medialnych,
 4. administrowanie strony internetowej WZDW w Poznaniu,
 5. budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami, władzami lokalnymi,
 6. sterowanie polityką informacyjną na zewnątrz oraz wewnątrz jednostki.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. przewidywany czas trwania umowy około 12 miesięcy,
 2. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 3. szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego, dofinansowanie do nauki,
 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka, w ciągu roku dodatkowe nagrody, nagrody jubileuszowe,
 5. dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika, karty Multisport, ubezpieczenia grupowe,
 6. ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 7. budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 8. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy nadsyłać w terminie do: 28 kwietnia 2024 r.

pod adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznań

Aplikować na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6b1335ea344647c38344ade844d84704

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 61 826 53 92 (Administrator).  Z naszym inspektorem ochrony danych, Panem Krzysztofem Winiarskim możecie się Państwo skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach” ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji (w stosunku do niektórych kandydatów także przez 3 miesiące po jej zakończeniu w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych), a następnie w przypadku niezatrudnienia kandydata będą ulegały zniszczeniu. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji”) przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Opublikowano: 22 kwietnia 2024 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?