ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

plac budowy obwodnicy Wronek

Aktualnie trwa budowa nasypu dojazdowego do mostu od strony południowej. Na głównym ciągu od południowego dojazdu do mostu, aż do skrzyżowania z drogą gminną wykonano podbudowę bitumiczną. Na dalszych odcinkach trwają roboty ziemne, związane z korytowaniem i przygotowaniem pod stabilizację podłoża.

Więcej o budowie obwodnicy Wronek pisaliśmy tutaj: https://wzdw.pl/aktualnosci/668-przekazanie-placu-budowy

plac budowy obwodnicy Wronek plac budowy obwodnicy Wronek
plac budowy obwodnicy Wronek plac budowy obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?