ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

plac budowy

W piątek 17 kwietnia, firmie Colas Polska przekazano plac pod budowę obwodnicy Wronek. W pierwszej kolejności usunięte zostaną karpiny po wykarczowanych drzewach, zaplanowano też odhumusowanie, nadal prowadzone będą prace archeologiczne.

W ramach budowy nowej obwodnicy Wronek o długości 5,2 km, powstaną: trójprzęsłowy most nad Wartą, wiadukt kolejowy nad linią PKP, trzy ronda i drogi dojazdowe do terenów przyległych, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowań.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (Gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach.

Wartość kontraktu to ponad 81 mln złotych. Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi blisko 66 mln złotych. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?