ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Budowa obwodnicy Wronek

Budowa obwodnicy Wronek rozpoczęła się w kwietniu. Aktualnie prowadzone są roboty ziemne od południowego brzegu Warty w stronę linii kolejowej. Rozpoczęto również wykonanie nasypu pod dojazd do mostu przez rzekę.

Pisaliśmy wcześniej o szczegółach tej inwestycji.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?