ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2015-10-21 2015-10-29 10:00:00 Zakup wraz z dostawą do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200, masy mineralno-asfaltowej na zimno RDW Koło Do progów unijnych
2015-10-20 2015-10-28 10:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających na terenie RDW Koło RDW Koło Do progów unijnych
2015-10-20 2015-10-28 08:45:00 Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie. RDW Kościan Do progów unijnych
2015-10-09 2015-10-26 10:00:00 Naprawa istniejącego chodnika w m. Dolany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina RDW Konin Do progów unijnych
2015-10-07 2015-10-23 10:00:00 Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 odc. Kąty – Czerwona Wieś od km 17 + 750 do km 20 + 500 WZDW Poznań Do progów unijnych
2015-10-14 2015-10-22 08:45:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie RDW Kościan wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków RDW Kościan Do progów unijnych
2015-10-13 2015-10-22 07:45:00 Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2015-10-13 2015-10-21 08:15:00 Wycinka krzewów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2015-10-13 2015-10-21 07:45:00 Frezowania pni drzew w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2015-10-12 2015-10-20 11:00:00 Dostawa kruszywa i piasku RDW Złotów Do progów unijnych
2015-10-05 2015-10-20 10:00:00 Remont chodnika DW 307 m. Wojnowice ul. Poznańska WZDW Poznań Do progów unijnych
2015-10-12 2015-10-20 07:45:00 Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2015-10-02 2015-10-19 12:00:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec na odcinku Wojnowice - Opalenica WZDW Poznań Do progów unijnych
2015-10-09 2015-10-19 10:00:00 Prześwietlanie drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2015-10-09 2015-10-16 10:00:00 Dostawa masy asfaltowej na zimno RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2015-10-09 2015-10-16 10:00:00 ZAŁOŻENIE (WYKONANIE NASADZEŃ) ZIELENI PRZYDROŻNEJ RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2015-10-05 2015-10-13 11:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających na terenie RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2015-09-28 2015-10-13 10:00:00 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogami powiatowymi nr 1859P i 1860P w km 32+740 WZDW Poznań Do progów unijnych
2015-09-21 2015-10-07 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od m. Koziegłowy (km 2+ 742) do m. Czerwonak (km 4 + 802) – II etap (od km 0 + 704 do km 1 + 332 – kilometracja projektu WZDW Poznań Do progów unijnych
2015-09-21 2015-10-06 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa – etap II z dnia 21.09.2015 r. WZDW Poznań Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?