ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2020-02-27
  • Termin składania ofert: 2020-03-06 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie - oczyszczanie 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz-oczyszczanie 4

Formularze 0

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 124

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inform. o wyborze oferty 0

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 154

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?