ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
  • Termin składania ofert: 2020-03-05 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź z dnia 02.03.20

Tabela 1 do odp. z dnia 02.03.20

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją - załącznik do ONO

Inne informacje

MATERIAŁY

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?