ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
  • Termin składania ofert: 2020-03-04 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

S I W Z zbieranie padłych zwierząt RDW Czarnków

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert zbiór padłych zwierząt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zbiór padłych zwiarząt

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?