ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-21
  • Termin składania ofert: 2020-03-04 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Zał. 1 Wytyczne techniczne DW 153 Ciszkowo droga + most

załącznik nr 3 mapa z przbiegiem drogi

Załącznik nr 2 Tabela opracowań

druki edytowalne

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?