ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-19
  • Termin składania ofert: 2020-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 514326-N-2020

ogłoszenie o zmianie nr 540035014-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ samochody

IPU

formularze

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi samochody

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert samochody

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO sam

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie nr 510054283-N-2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?