ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-02-17
  • Termin składania ofert: 2020-02-25 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zbieranie odpadów, 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ zbieranie odpadów, 2020r

WZÓR UMOWY zbieranie odpadów, 2020r

Formularze w wersji edytowalnej 2

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT zbieranie odpadów, 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE zbieranie odpadów, 2020r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zbieranie odpadów, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?