ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
  • Termin składania ofert: 2020-02-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja siwz emulsja

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Inne informacje

wzór umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?