ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-11
  • Termin składania ofert: 2020-02-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW307

Istotne postanowienia umowy

pliki

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

załączniki do odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 307sygn

Informacja o zawartej umowie

Informacja OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?