ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
  • Termin składania ofert: 2020-02-21 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IPU

zał. do SIWZ edytowalne

Projekt SOR

Projekt Wykonawczy UWAGA ZMIANA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE

TER SST

WZORY PROTOKOLY

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania 1

odpowiedzi na pytania 2

załącznik do odpowiedzi - PRZEKROJE NORMALNE poprawione

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?