ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-01-27
  • Termin składania ofert: 2020-02-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ rcz

Istotne postanowienia umowy

materiały rem cz

zmiana zapisów SIWZ i IPU

zmiana zapisów IPU

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zestaw ofert rcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO r cz

sprostowanie ONO cz 10

ONO cz14

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?