ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2020-01-24
  • Termin składania ofert: 2020-02-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 107

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ na Zbieranie odpadów z pasa drogowego.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 115

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 59

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 151

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?