ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
  • Termin składania ofert: 2019-12-18 09:45:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik informacja

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?