ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Termin składania ofert: 2020-01-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 105

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 208

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 114

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

Inne informacje

Zest.syg RDW Zł 2019 0

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?