ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-12-27
  • Termin składania ofert: 2019-12-19 09:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE, sprzątanie 2020r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, sprzątanie 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?