ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-12-23
  • Termin składania ofert: 2019-12-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 55

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 143

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?