ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
  • Termin składania ofert: 2019-12-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 104

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ+ Projekt Umowy Sygnalizacja świetlna, znaki aktywne 2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 113

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 1

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?