ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
  • Termin składania ofert: 2019-12-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 102

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 0

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 109

Informacja o zawartej umowie

OZU o unieważnieniu

Inne informacje

Zest.syg RDW Zł 2019

Informacja o unieważnieniu 3

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?