ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
  • Termin składania ofert: 2019-12-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 101

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ wraz ze wzorem umowy - Sygnalizacje świetlne

AKTUALNY SIWZ wraz ze wzorem umowy - Sygnalizacje świetlne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 112

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 58

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 142

Inne informacje

Wszyscy Wykonawcy 0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?