ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
  • Termin składania ofert: 2019-12-16 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, sygnalizacja 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ, sygnalizacja 2020r.

WZÓR UMOWY, sygnalizacja 2020r.

Formularze w wersji edytowalnej 1

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT, sygnalizacja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE, sygnalizacja 2020r. 0

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, sygnalizacja 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?