ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-10-25
  • Termin składania ofert: 2019-11-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu 160

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 207

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie Wykonawcy 0

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 106

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 43

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 82

Inne informacje

TER 28

Rozdział 3 i 4-wersja edytowalna

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?