ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
  • Termin składania ofert: 2019-11-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 100

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - nasadzenie drzew RDW w Kole

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 108

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 54

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 41

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?