ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
  • Termin składania ofert: 2019-11-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ energia 2020

pliki energia 2020 UWAGA NIEAKTUALNE!!!

modyfikacja SIWZ

pliki energia 2020 popr

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?