ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-10-08
  • Termin składania ofert: 2019-10-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

formularz cenowy.pdf

formularz cenowy w wersji edytowalnej

Punkty poboru gazu -zał. nr 1

Załączniki do SIWZ w wersji edytowlanej

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź 11.10.2019

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?