ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-10-04
  • Termin składania ofert: 2019-10-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Remont cząstkowy DW 194

SST Wymagania Ogólne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

WZÓR UMOWY Remont cząstkowy DW194

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Remont cząstkowy DW 194

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE Remont czastkowy DW194

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont cząstkowy DW194

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?