ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
  • Termin składania ofert: 2019-10-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

IPU

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

ODPOWIEDZI

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 2 TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?