ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
  • Termin składania ofert: 2019-10-09 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM I SIWZ

TOM II Istotne dla stron postanowienia umowy.

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik informacja unieważnienie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?