ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-09-27
  • Termin składania ofert: 2019-10-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu 158

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 206

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 104

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 42

Inne informacje

Tabela Elementów Rozliczeniowych 5

ogłoszenie o unieważnieniu ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?