ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-27
  • Termin składania ofert: 2019-10-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie 149

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW 133

IPU 40

Formularze edytowalne 8

TER, pliki pomocnicze

Materiały przetargowe 0

WZORY PROTOKOLY 193.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja IPU

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?