ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
  • Termin składania ofert: 2019-10-04 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ZP400 ogłoszenie o zamówieniu nasadzenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ nasadzenia RDW Czarnków

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert nasadzenia 0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?