ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-24
  • Termin składania ofert: 2019-10-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW 467 Ciążęń-Golina spr 81

IPU 39

Formularze edytowalne 7

PB, POR, PZT

TER, SST, przedmiar

WZORY PROTOKOLY 192.ZIP

Formularze edytowalne

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja IPU

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert DW467

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?