ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2019-09-20
  • Termin składania ofert: 2019-09-30 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu - Nasadzenia drzew RDW Kościan 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - nasadzenie drzew RDW Kościan 2019

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT- NASADZENIA RDW KOŚCIAN 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nasadzenia drzew - RDW Kościan

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nasadzenia drzew - RDW Kościan

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?