ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-09-16
  • Termin składania ofert: 2019-09-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usuwanie przerastającej zieleni, 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ usuwanie przerastającej zieleni, 2019 r.

WZÓR UMOWY usuwanie przerastającej zieleni, 2019 r.

FORMULARZE w wersji edytowalnej 0

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT usuwanie przerastającej zieleni, 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE usuwanie przerastającej zieleni, 2019 r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA usuwanie przerastającej zieleni, 2019r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?