ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
  • Termin składania ofert: 2019-09-20 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW182

IPU DW182

DW 182 materiały

WZORY PROTOKOLY

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 182 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?