ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
  • Termin składania ofert: 2019-09-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 593476-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW260

IPU DW260

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 260

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 260

Informacja o zawartej umowie

OZU 510217207-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?