ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
  • Termin składania ofert: 2019-09-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ przepusty

IPU przepusty

formularze edytowalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ono 46

Informacja o zawartej umowie

ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

OPZ Przepusty Wielichowo Nowiny

ST Przepusty Wielichowo Nowiny

TER Przepusty Wielichowo Nowiny

TER Przepusty Wielichowo Nowiny

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?